L'Alteró, l'Aliaga, Espioca, el Maset, el Productor, Josep Renau, la Fillola, el Moli de Magalló, el Pla dels Olivars, el Moli de Fores, el Pou de Godofredo i el camí de l'Algudor són les àrees empresarials de Silla que s'han anat desenvolupant en el transcurs del temps com a resposta a les necessitats industrials de la zona.

En total sumen quasi dos milions de metres quadrats i més de 600 empreses instal·lades.

Les principals raons que convertixen a Silla en un atractiu lloc per a ubicar la seua empresa o negoci són:

1. IMPORTANT NUCLI DE COMUNICACIONS EN EL CORREDOR MEDITERRANI.

Infraestructures de transport

Silla posseïx una localització estratègica,  inigualable quant a l'arc mediterrani. Està situada a penes a 10 Km. de València capital, a 15 Km del Port i a 15 Km de l'Aeroport, a més d'estar situada junt amb l'encreuament de dues de les autovies més importants de connexió tant a nivell nacional com a metropolità (A7 – AP7 – V31).

En l'àmbit ferroviari, Silla està situada en un node important, el centre logístic ADIF – Silla (terminal de contenidors), com a plataforma intermodal de referència a l'Àrea Metropolitana de València, (enllaç amb Font de Sant Lluís). Açò confereix en  l'Àrea d'Activitat Econòmica (AAE) de Silla,  ser un complement vital per al Corredor Mediterrani.

L'AAE de Silla posseïx una alta imatge de qualitat i accés o porta sud de l'Àrea Metropolitana de València, caracteristíques que la converteixen  en líder territorial logístic i de distribució ferroviària.

2. CIUTAT ESTRATÈGICA, DINÀMICA I OBERTA.

L'AAE de Silla constituïx el major pol de desenvolupament econòmic al sud de València, junt amb la factoria FORD i el Parc Empresarial Joan Carles I.

És una zona de l'Àrea Metropolitana amb un medi físic propici per a la urbanització, fet que afavoreix la qualitat de les parcel·les d'imatge exterior enfront de les infraestructura ferroviàries i del vial V31. És un aparador de 8 Km. ( 6 Km. de la V31 i 2 Km. del ferrocarril).

Localització

A més l'AAE de Silla està immersa en un model de cooperació supramunicipal amb altres ciutats limítrofs ( Beniparrell, Alcàsser) de forta vocació empresarial i que han apostat per un pla estratègic d'optimització de l'àrea junt amb el Govern regional:

 

 

 • Completar les connexions amb l'AP-7 i els enllaços a diferent nivell a la V31.
 • Establir àrees de centralitat on incorporar serveis i dotacions a compatir.
 • Incorporar aspectes ineludibles de la sostenibilitat (energies alternatives, economia circular-reciclatge, gestió de l'aigua, etc.).

La proximitat del Parc Natural de l'Albufera, l'horta o  el corredor ecològic del Barranc de Picassent fan de l'AEE de Silla una georeferencia verda molt atractiva i inusual.

3. ESTRUCTURA ECONÒMICA I EMPRESARIAL CONSOLIDADA.

El mix empresarial de l'AEE de Silla es conforma com un referent d'imatge consolidada com a zona industrial. Les  més de 600 empreses, de l'àmbit logístic, de serveis, industrial, etc., proporcionen un substrat d'empreses rellevants, refermades o líders en els seus respectius sectors, la qual cosa li conferix una bona de qualitat a aquesta AEE.

4. GRAN OFERTA I VARIETAT DE SÒL INDUSTRIAL.

Les especials característiques i atributs que hem indicat en apartats anteriors en relació a l'AEE de Silla fan que la configuració del sòl i naus existents siguen idònies per a empreses logístiques, serveis a PIMES,…

5. GRAN DOTACIÓ DE SERVICIS QUE FACILITEN EL DESENROTLLAMENT DE NEGOCIS.

Un primer actor que intervé a oferir un catàleg de beneficis fiscals i de servicis a PIMES per a facilitar a les empreses la implantació, el creixement i la consolidació és el mateix Ajuntament de Silla i la seua Agència de Desenvolupament Empresarial (ADES).

L'Ajuntament de Silla ha desplegat, dins del seu àmbit competencial tributari, una sèrie de beneficis fiscals per aquests fins, com per exemple:

 • Bonificació del 50% i fins al 75%, en alguns casos, de la llicència o comunicació ambiental
 • Bonificació 95 % sobre l'ICIO
 • Bonificació 50 % sobre l'IAE (per a creació d'empreses en els primers 5 anys)
 • Augmenta entre 10 % - 50 % si hi ha increment de plantilla, si es crega ocupació.
 • Sobre IVTM ( interessant per a empreses amb flotes de vehicles industrials )

ADES també oferix interessants serveis gratuïts per a PIMES:

 • Agència de col·locació autoritzada SEPE.
 • Punt PAE ( Punt d'Atenció a l'Emprenedoria )
 • Agència per al Foment de la Innovació Comercial
 • Gestió i tramitació de microcrèdits
 • Formació Sill@ctiva. Si una empresa necessita diverses persones d'un perfil determinat i no es poden cobrir al moment,  ADES pot desenvolupar una acció formativa professional ocupacional per a qualificar a un nombre de persones amb aquet  perfil i a la major celeritat possible.