QUiNS SERVEIS OFERIM EN ADES?

 
1. INFORMACIÓ

Es facilita a la ciutadania les dades i informació necessària sobre les diferents accions i mesures que es desenvolupen en l'Agència de Promoció Econòmica, en matèria de: Ocupació, Formació, EmprenedoRIA, Comerç, Indústria i Turisme.

 
2. OCUPACIÓ

Posada en marxa d'accions i mesures que tinguen per objecte incentivar la contractació i la creació d'ocupació, dirigides, especialment a col·lectius amb dificultats d'inserció.

 
3. AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

És un Servici que té com a objectiu principal posar en contacte ofertes de treball amb persones desocupades que busquen treball per a la seua col·locació.
Té com a finalitat proporcionar una ocupació adequat a les seues característiques i facilita als empresaris el personal més adequat.

 
4. FORMACIÓ

Informació, programació i impartició d'accions formatives tant per a persones  desocupades com per a emprenedores i empresàries.

 
5. ORIENTACIÓ LABORAL

Informació i accions d'acompanyament, motivació i assessorament en la recerca de treball i posada en marxa d'iniciatives empresarials que afavorisquen l'anterior.
Aquestes accions es realitzen a través de tres formes: sessions individuals; sessions grupals i atenció individualitzada.

 
6. CREACIÓ D'EMPRESES
 • Informació i orientació a la persona emprenedora
  • Tràmits legals, formes jurídiques, ajudes, fonts i línies de finançament i bonificacions a la TGSS vigents.
 • Assessorament en la creació d’empreses noves
  • Estudi sobre la viabilitat tècnica, econòmica i financera dels projectes empresarials a través de l'elaboració del Pla d'Empresa.
 • Tramitació de subvencions
  •  A persones emprenedores; ocupació estable; ocupació a persones amb discapacitat; IVAJ; promoció del valencià; internacionalització d'empreses; línies de finançament; capitalització pagament únic de la prestació; microcrèdits, etc
 • Promoció de la creació d'empreses
  • Per mitjà del foment de l'esperit empresarial, especialment entre jóvens i dones.
  • Informació sobre actius industrials disponibles i ubicació: parcel·les, naus, oficines,…
 • Jornades, xarrades sobre emprenedoria
 • Accions i mesures encaminades a la creació d'ocupació, a la creació d'activitat empresarial, dinamitzant i impulsant el desenrotllament econòmic local.
 
7. PROMOCIÓ EMPRESARIAL
 • Potenciació i suport al Comerç i les empreses locals.
 • Foment de l'associacionisme empresarial
 • Foment de la innovació empresarial
 • Foment del turisme

www.silla.es/aDES