D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, posem en el seu coneixement la informació següent:

Este lloc web ha sigut desenrotllat i és propietat de l'empresa Sernutec, Servicis i Noves Tecnologies, S.L. (d'ara en avant Sernutec).

SERNUTEC comercialitza este lloc web en modalitat de "Programari com a Servici", sent Ajuntament de Silla, un dels llicenciataris del mateix.

La informació publicada en este lloc web, és actualitzada conjuntament entre els servicis de documentació de Sernutec i Ajuntament de Silla.

Ajuntament de Silla actualitza la informació de caràcter local i referida al seu àmbit geogràfic d'actuació.

Sernutec per la seua banda, publica la informació de caràcter general i/o d'àmbit nacional.

Sernutec amb CIF B97120109 té la seua seu social en el carrer Mestre Miguel Buendía, 12, 46113 - Moncada (València).

Si vol contactar amb Sernutec, pot fer-ho bé per mitjà de correu postal, en la adreça indicada anteriorment, bé a través del correu electrònic a la adreça sernutec@sernutec.com.

Ajuntament de Silla té CIF P4623200E i seu social en Carrer Llibertat, 2 , 46460 - Silla (Valencia/València).

Si vol contactar amb Ajuntament de Silla, pot fer-ho bé per mitjà de correu postal, en la adreça indicada anteriorment, bé a través del correu electrònic a la adreça ades@silla.es

El principal objectiu d'este lloc web és poder-li prestar i oferir-li servicis d'utilitat, relacionats amb l'ocupació i l'autoocupació.

Los textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en este lloc web pel servici de documentació de Sernutec, són propietat de Sernutec. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del propietari.

Los textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en este lloc web per Ajuntament de Silla, són propietat de Ajuntament de Silla. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés del propietari.

Para accedir a alguns dels servicis que oferix este lloc web, haurà de proporcionar alguns dades de caràcter personal a través de formularis habilitats a este efecte.

En compliment del que establix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades, li informem que per mitjà de l'ompliment dels mencionats formularis, Les seues dades personals seran incorporades als fitxers de Ajuntament de Silla, a fi de poder-li prestar i oferir-li servicis d'utilitat relacionats amb l'ocupació i autoocupació.

Vd. pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades de caràcter personal, en qualsevol moment per mitjà d'adreça electrònica a Ajuntament de Silla o en la direcció ades@silla.es

Li informem de que no podem assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'este lloc web.

Con els límits establits en la llei, no s'assumirà cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seues pàgines d'Internet.

Los continguts i informació publicats en este lloc web, no són vinculants, ni constituïxen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus perquè es tracta merament d'un servici oferit amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Las pàgines d'este lloc web, poden contindre enllaços a altres pàgines de terceres parts que no podem controlar. Per tant, no podem assumir responsabilitats pel contingut que puga publicar-se en elles.

Els nostres contactes