Sill@Trau és el programa d'atracció d'empreses del municipi de Silla. El Programa Sill@Trau es crea per  l'Ajuntament de Silla i s'executa a través d'aDES, l'Agència de Desenvolupament Econòmic de Silla.
L'objectiu principal és fer de Silla una ciutat atractiva per a l'activitat empresarial i generar un clima empresarial més favorable, capaç d'atraure i retindre activitat econòmica, dur a terme  projectes d'inversió, d'implantació d'empreses i generadores d'ocupació i creixement.
En aquest sentit aDES ha desenvolupat una sèrie de serveis a les PIME de Silla amb un alt valor afegit, com ara:

 • Facilitar la intermediació laboral a les empreses:
  • Agència de Col·locació autoritzada SEPE
 • Facilitar els tràmits administratius i de constitució de noves empreses:
  • Punt PAE ( Punt d'Atenció a l'Emprenedoria)
 •  Crear, consolidar-se i fer créixer el comerç i serveis de proximitat:
  • Agència per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC de Silla)
 • Gestionar microcrèdits per a empreses:
  •  Gestió i tramitació de microcrèdits a través d'ADIUS
 • Desenvolupar accions formatives que demande una empresa:
  • Programa de Formació Sill@ctiva

Una altra gran línia d'actuacions que es definix en el programa Sill@Trau és el catàleg de beneficis fiscals que posseïx l'Ajuntament de Silla en les ordenances fiscals per a facilitar a una PIME la seua implantació, creixement i consolidació. En este sentit, indicar: