L'Ajuntament de Silla, a través d’ADES, pertany a la XARXA PAE del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme – DG d'Indústria i de la Xicoteta i mitjana empresa.

Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) s'encarreguen de facilitar la creació d’empreses noves, l'inici efectiu de la seua activitat i el seu desenrotllament, a través de la prestació de servicis d'informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

El PAE té una doble missió:

 • Prestar servicis presencials d'informació i assessorament als emprenedors en la definició i tramitació telemàtica de les seues iniciatives empresarials, així com durant els primers anys d'activitat de la Societat de Responsabilitat Limitada.
 • Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la societat a través del Document Únic Electrònic (DUE)

En concret, els Servicis que oferix el PAE de l'Ajuntament de Silla-ADES són:

 1. Informació sobre les característiques, marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable de:
  • Societats Limitades Nova Empresa (SLNE),
  • Societats de Responsabilitat Limitada (SRL),
  • Societats Limitades de Formació Successiva (SLFS),
  • Societats civils,
  • Comunitats de béns,
  • Empresaris Individuals (Autònoms) i
  • Emprenedors de Responsabilitat Limitada
  • a més, s'oferix informació d'altres formes jurídiques vigents en l'ordenament jurídic mercantil
 2. Constitució d'empreses per mitjà del sistema de tramitació telemàtica desenrotllat per la Direcció General d'Indústria i de la PIME, utilitzant el Document Únic Electrònic (DUE). Este servici haurà de prestar-se amb caràcter obligatori i gratuït.
 3. Informació sobre les ajudes i incentius per a la creació d'empreses aplicables al projecte.
 4. Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, etc.
 5. Informació general sobre temes d'interés per a les empreses, com ara: Finançament, fiscalitat, contractació laboral, internacionalització, investigació, desenrotllament tecnològic i innovació, cooperació empresarial, etc.
 6. Realitzar la reserva de la denominació social per a la tramitació presencial de la SLNE.

ades@silla.es

www.paeelectronico.es