Filtrar

Adreça
Coeficient d'ocupació (%)
Retrontoll al vial (m)
Retrontolls a límits (m)
Altura màxima de carener (m)
Nre. de pisos/plantes
Resultats
Disponible
Carrer MASET, 3

Superfície total: No disponible
Preu (m2): No disponible